Regulamin

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalni JUMIKAR

 

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
 2. Wysokość stawki dziennej regulowana jest w zależności od czasu najmu.
 3. Nie pobiera się opłat za niedziele i święta.
 4. Przy wynajmie pobierana jest KAUCJA, o jej wysokości decyduje wartość wynajmowanego sprzętu.
 5. Szczegółowe warunki regulują ‘ogólne warunki umów najmu’.

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – ( jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością) :

 • Oryginał aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru sądowego KRS ( nie starszy niż trzy miesiące)
 • REGON
 • NIP
 • Pisemne pełnomocnictwo ( podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki ) upoważniające do zawarcia umowy i odbioru jej przedmiotu, jeżeli odbiór dokonywany jest przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych.

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZACE DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ :

 

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • REGON
 • NIP
 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem

 

OSOBY FIZYCZNE :

 

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem

Pobierz: Ogólne warunki umów najmu

 

Adres wypożyczalnii

Folwarczna 1
43-340 Kozy k/Bielska-Białej
woj. śląskie.

strony internetowe bielsko